Grondwerk

 
Grondwerk, uitgraven fundering, riolering, wortels in tuin of bouwgrond. Losmaken en uitvlakken (evt. met laser) opladen en vervoer van grond.

Facebook