Maaiwerk

Maaien van gazons.
Maaien of klepelen van dijken, slootkanten, bermen, weides of groenbemesting, ook op de hoogte of in de diepte met lange maaiarm.

Facebook